• en
  • nb

abobyen

ÅBØBYEN OG INDUSTRIARBEIDERMUSEET

Åbøbyen er et boligområde med ca. 120 hus som ble bygget av det kanadiske selskapet Electric Furnace Products Company, Limited. Bedriften var konsesjonspliktet til å bygge boliger til arbeiderne, og  personer som senere skulle bli blandt landets mest fremtredende arkitekter ble satt på saken (eks: Gustav Helland fra Stavanger, Ole Landmark og Torgeir Alvsaker fra Bergen).

Bebyggelsen i Åbøbyen ble reist over en periode på 60 år, det første i 1916. De første husene som ble bygget var firefamiliehus.

Området preges av boligstruktur med klasseskille. Flerfamiliehusene ble bygget først, og ligger nærmest fabrikken. Lengst borte fra fabrikken, og røyken, ligger eneboligene for de høyere funksjonærene. For formenn og lavere funksjonærer ble det bygget tofamiliehus.
De første husene i Åbøbyen hadde i begynnelsen ikke strøm eller innlagt vann, men det tok ikke lang tid før dette var ordnet. Hver leilighet fikk bad og vannklosett, noe som var enestående i arbeiderboliger.

Sommer 2023:
Mandag til fredag i perioden 19. juni – 11. august kl.12.00 er det omvisning fra Turistinformasjonen, via Tangen, rundt om i Åbøbyen og inn på museet.
Omvisning utenom sesong:
Ta kontakt med Sauda Ferie & Fritid hvis du ønsker omvisning utenom sesong. 
Telefon: 52 78 42 00
E-post: post@saudaferie.no

Du kan også komme innom vårt kontor i Brugata 4