• en
  • nb

turistvei

NASJONAL TURISTVEG

asbjørn birkeland

Sinkgruvene i Allmannajuvet

Begynnelsen på industrihistorien i Sauda starter med at husmannen Gregorius Hansen Birkeland finner sink, jern og kobbermalm i 1881. Alt året etter, i 1882, starter gruvedriften opp og selskapet får navnet Saude Gruve Compagni. Til å begynne med er det 20 mann i arbeid, og malmen blir fraktet med kløvhest ned til fjorden. I 1883 økes arbeidsstokken til 80 mann. I 1884 setter Sauda Gruve Compagni i gang veiarbeid, og det kommer vei helt fremt il gruveåpningen. Fra nå av blir det brukt hest og kjerre. Sinkprisene synker, og til slutt er det bare 4 mann igjen i arbeid da selskapet beslutter å selge gruvedriften til England for 40.000 £ i 1888. De nye eierne satser friskt og i 1897 jobber opptil 168 personer i gruva.I 1898 synker arbeidsstokken igjen, og i 1899 blir det besluttet å legge ned driften. Alt blir forlatt, og husa blir stående tomme i mer en 40 år før de blir solgt på auksjon. I 2002 blir vegen til Allmannajuvet en del av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor får i oppgave å utarbeide planer for parkering- og rasteplass samt bygningene som skal huse fortellingen om gruvene. 

Sommer 2023: I perioden 19 juni – 13. august er det åpent hver dag i Allmannajuvet.
Utenfor sesongen tilbyr vi omvisning for grupper på forhåndsbestilling.
Vennligst ta kontakt med oss på post@saudaferie.no eller ring 52 78 42 00. 

Svandalsfossen

Svandalsfossen er ett av flere tilrettelagte attraksjonspunkter langs Nasjonal Turistveg gjennom Ryfylke. Fossen ligger like ved Fv. 520, rett før Saudasjøen.
Fossen er med sin store vannføring et imponerende skue i seg selv. Turistanlegget ved Svandalsfossen er tilrettelagt med parkeringsplasser, informasjonstavle, utsiktspunkter, platå, rekkverk og bruer. For ikke å snakke om de 540 trappetrinnene som tar deg fra fjorden og helt oppunder det buldrende fossefallet ovenfor riksveien.